Umowa d. Kredyt Banku z 2007 r. prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 25 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 88/23; SSA Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk) wydał wyrok, w którym wskutek apelacji banku zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2 listopada 2022 r. (I C 1291/17; SSO Agnieszka Świderska) poprzez oddalenie roszczenia o zapłatę. Sąd Apelacyjny zgodził się z tym, że umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2007 r. jest nieważna, jednak kierując się tzw. teorią salda oddalił roszczenie o zapłatę. Sąd Apelacyjny uznał, że wpłaty dokonywane przez kredytobiorców na rzecz banku powinny automatycznie kompensować ich zobowiązanie z tytułu zwrotu kwoty kredytu, co stoi w jaskrawej srzeczności...