Prawomocna nieważność umowy Nordea Banku z sierpnia 2010 r.

Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grzegorz Tyliński; VI ACa 912/22) oddalił w całości apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r. (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda), w którym ustalono niewazność umowy kredytu indeksowanego zawartego z d. Nordea Bankiem w sierpniu 2010 r. i zasądzono zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania (ze względu na rozwód kredytobiorców - oddzielnie na rzecz każdego z nich). Sąd Apelacyjny stwierdził, że jest już przesądzone w orzecznictwie, że tego typu wadliwość umów prowadzi do ich nieważności. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił...