Prawomocna przegrana Banku Millennium

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 r. (I ACa 411/23; SSO del. Adam Jaworski) przeciwko Bankowi Millennium S.A.: - oddalił apelację pozwanego w całości, - zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja banku została złożona od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2022 r. (XXV C 2615/19; Adam Mitkiewicz), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w kwietniu 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Jednocześnie SO uwzględnił złożony przez bank...

Prawomocna nieważność umowy kredytu Banku Millennium

Wyrokiem z 11 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (V Ca 2637/22; Wiesława Śmich) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 2 grudnia 2021 r. (I C 2863/17; Aleksandra Koman - Rykowska), w którym to wyroku sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2007 r. i zasądził zwrot dochodzonej kwoty z odsetkami od daty wniesienia powództwa to jest od sierpnia 2017 r. Sąd odwoławczy nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, wskazując, że stanowi on nadużycie prawa i nie przysługuje w sytuacji, w której kredytobiorca zapłacił więcej na rzecz banku...