Prawomocny wyrok: umowa dawnego Kredyt Bank S.A. nieważna!

Dzisiaj tj. 8 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1078/22) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 246/21, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) z dnia 23 lutego 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt z października 2007 r. jest nieważna oraz zasądzono od Santander Bank Polska S.A. zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu...