Nieważność umowy Millennium

W dniu 26 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, sygn. XXVIII C 21277/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym Ustalił, że umowa z grudnia 2005 r. zawarta przez powodów z bankiem Millennium jest nieważna Zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów łącznie kwotę 233.499,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 października 2022 r. do dnia zapłaty Umarza postępowanie co do kwoty 191,86 złotych wobec cofnięcia powództwa w tym zakresie; Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 11.868,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok...