Nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank)

W dniu 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny (SSR del. Maciej Wójcicki, XXVIII C 11860/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r. Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank); 2)  zasądził od pozwanego na rzecz powodów 457.931,709 PLN oraz 227.532,90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do 7 października 2022 r. z jednoczesnym zatrzymaniem tej kwoty do czasu rozliczenia się do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w wysokości1.883.500 zł  3) oddalił powództwo w pozostałej części; 4) zasądził od pozwanego...