Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z 12 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2066/22; Joanna Wiśniewska-Sadomska (spr.), Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska, Katarzyna Polańska - Farion) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; Tadeusz Bulanda) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę, wskutek uznania że umowa kredytu zawarta z mBankiem w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Wyrok zapadł po skutecznej skardze kasacyjnej kredytobiorcy złożonej na poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie, który zapadł 30 grudnia 2019 r. (I ACa 598/18; Roman Dziczek - spr., Marzanna Góral, Marzena Konsek-Bitkowska). W tamtym orzeczeniu SA kierując się...

Przegrana ING Bank Śląski o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

12 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ( I C 191/23; SSO Paweł Marycz) oddalił powództwo ING Bank Śląski o zapłatę wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału wypłaconego na podstawie nieważnej umowy. Umowa została uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.11.2021 r. (I ACa 102/21), a kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem co do zwrotu kwoty kapitału. Nie przeszkodziło to bankowi w wytoczeniu w styczniu odrębnego powództwa o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (bez roszczenia o waloryzację wskaźnikiem inflacji). Sąd Okręgowy na pierwszej rozprawie oddalił roszczenie banku, stwierdzając że nigdy polskie prawo nie przewidywało tego...