Umowa z 2010 r. uznana za nieważną. Kolejna przegrana mBanku.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Joanna Pąsik; I C 1484/21): 1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2010 roku jest nieważna w całości; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę prawie 210 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są jeszcze znane motywy rozstrzygnięcia. Niemniej wydaje się, że Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za okres sprzed...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1670/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powoda z BRE Bankiem S.A. w lipcu 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powoda ponad 399 tys. PLN i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy...

Nieważność umowy kredytu Banku Millenium S.A.

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 980/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powodów z Bankiem Millenium w listopadzie 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego Banku Millenium na rzecz powodów ponad 114 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo...