Umowa mBanku nieważna

W dniu 16 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski; XXVIII C 8355/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 16 marca 2006 r. przez powódkę z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej w Łodzi, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 526.340,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w...