Umowa Millennium nieważna

8 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4435/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A: I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w czerwcu 2008 r. pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna. II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych rat w wysokości 102.769,55 PLN oraz 17.233,92 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2023 r. (dzień o pouczeniu sądu o skutkach nieważności umowy) III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11.868 PLN tytułem zwrotu...