Spłacony kredyt – umowa nieważna, kwoty do zwrotu. Wynajmowanie kilku mieszkań nie jest jeszcze działalnością gospodarczą

3 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 378/22; SSA Beata Kozłowska) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 stycznia 2022 r. (XXVIII C 3147/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd uznał umowę d. Polbank EFG z maja 2007 r. za nieważną i zasądził zwrot wszystkich kwot na rzecz kredytobiorcy z uwzględnieniem prawa zatrzymania banku co do kwoty kapitału. Jeszcze przed wytoczeniem powództwa kredyt został w całości spłacony przed terminem. Sprawa była o tyle specyficzna, że ze względu na zmiany okoliczności życiowych, powodowie nigdy nie zamieszkali w zakupionej nieruchomości, tylko od początku...