Umowa Raiffeisen Bank International A.G. nieważna

W dniu 3 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 1536/21) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. nie jest dla powodów wiążąca, a zatem jest nieważna w następujących postanowieniach: zapisanych w umowie, tj. w § 2 ust. 1 oraz zapisanych w regulaminie stanowiącym część tej umowy, tj. w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 oraz § 21 ust. 3; II. ustalił, że w zw. z nieważnością w/w postanowień, umowa stała się niemożliwa do wykonania w...