Umowa mBanku jest nieważna

W dniu 31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska - Wiecha, XXVIII C 1440/21, wcześniej I C 1319/17) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank (wcześniej BRE Bank) w grudniu 2007 r. na kwotę 435 tys. PLN jest nieważna; b) zasądził na rzecz powoda kwotę 91 486,10 zł oraz 54.090,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od grudnia 2017 r. c) Ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu powodowi całości poniesionych kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw....

umowa mBanku nieważna

31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska - Wiecha, XXVIII C 1281/21, wcześniej I C 1120/17): a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z dawnym BRE Bank S.A. w lipcu 2007 r. na kwotę 311 tys. PLN jest nieważna; b) zasądził na rzecz powoda kwotę 129.927,55 PLN oraz 42.728,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2017 r. do dnia zapłaty c) Ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu powodowi całości poniesionych kosztów procesu. Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na: - brak określenia kwoty świadczenia oraz precyzyjnych...

umowa mBanku nieważna

31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska - Wiecha, XXVIII C 2363/21, wcześniej I C 1103/20): a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z dawnym BRE Bank S.A. w sierpniu 2007 r. na kwotę 460 tys. PLN jest nieważna; b) zasądził na rzecz powoda kwotę 110.828,59 PLN oraz 64.672,12 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia zapłaty c) zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 11.868,00 zł Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na: - brak określenia kwoty świadczenia oraz precyzyjnych...