Umowa kredytu d. GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Tamowicz; XV C 792/18) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bank BPH S.A.: 1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. indeksowanego do CHF jest nieważna; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 453.630,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Sprawa jest o tyle ciekawa, że wyrok jest następstwem wniosku powodów o uzupełnienie wcześniej wydanego wyroku, którym sąd zasądził na ich rzecz kwotę 225.687,52 PLN oraz koszty procesu w wysokości 11.817 PLN (przyjmując, że...