Wyrok w 3 połączonych sprawach – 3x nieważność

30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok w połączonych 3 sprawach:
1. w sprawie XXV C 607/20 ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w grudniu 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias Spółka S.A. Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądza zwrot na rzecz kredytobiorców zapłacanych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania za jednoczesnym zwrotem na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.
2. w sprawie XXV C 2531/20 ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądza zwrot na rzecz kredytobiorców zapłacanych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania za jednoczesnym zwrotem na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.
3. W sprawie XXV C 819/20 ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądza zwrot na rzecz kredytobiorców zapłacanych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania za jednoczesnym zwrotem na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.
We wszystkich powyższych sprawach Sąd uznał, że roszczenie kredytobiorców o zwrot kwot zapłaconych ponad 10 lat temu jest przedawnione, chociaż znane mu jest stanowisko TSUE w tym zakresie. We wszystkich sprawach wyrok zapadł na podstawie dokumentów i odbyła się tylko jednak rozprawa, na której kredytobiorcy złożyli oświadczenia o zgodzie na upadek umowy.
We wszystkich sprawach bank ponosi koszty procesu w całości.
Wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadzili adw. Anna Bielecki, adw. Dominika Helios, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.