Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 28 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal, XXV C 4174/20; wcześniej sprawa od 2017 r. toczyła się przed sądem rejonowym) ustalił, że nieważna jest umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z czerwca 2007 r. na kwotę 280 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat kredytu. Nieważność umowy kredytu wynika z abuzywności klauzul indeksacyjnych, które nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.