Umowa d. Noble Bank uczciwa

25 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 641/19) oddalił powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank w sprawie umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. d. Noble Bank S.A. Zdaniem Sądu umowa jest ważna, ponieważ określa kwotę kredytu, bank nie ustalał w sposób dowolny tabeli kursów walut, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. Zdaniem Sądu kredytobiorcy zostali w sposób właściwy poinformowani o ryzyku kursowym, a klauzule indeksacyjne zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.