12 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik, III C 611/17)

Sąd wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z lipca 2008 r. zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot zapłaconych do tej pory przez kredytobiorców bankowi.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.