11 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 436/17)

Sąd oddala powództwo kredytobiorców. Sąd uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest ważna. Uczciwe są również postanowienia dotyczące UNWW.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański