1 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 2405/18)

Są zasądził od mBanku zwrot wszystkich pobranych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości ponad 30 tys. PLN.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.